“Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.”

M.Kemal Atatürk