Aslında tüm paydaşlarımız görünmez bir zincir (hatta ağ) üzerinden, birbirleri ile bağlantılıdır. Değer Zinciri Analizi ile ürün, hizmet ve iş sonuçları gibi çıktıları ortaya koyarken; hangi aşamada kimin, ne değer sunduğunu; hangi maliyetle, ne çıktı ürettiğini, hangi kaynak ve yetkinliklere gereksinim duyduğunu ve tüm zincirin parasal analizi ve anlaşılması açısından çok değerli bir araçtır.

Stratejik Konumlanma: Paydaşlarımız ve Değer Zinciri Analizi  hakkında, Novida Kurucu ve CEO’su Işık D. Aydın tarafından hazırlanan makale isikaydin blog’da yayınlanmıştır.