Novida,
EBRD BAS (İşletme Danışmanlığı Hizmetleri) Sağlayıcısıdır.
EU-Funded Inno-4-AgriFood Danışmanıdır.
TURQUALITY® Yetkili Yönetim Danışmanıdır.

Strateji, Politika ve Program Çözümleri

Çevik ve Hayata Geçen Stratejiler, İş Modelleri, Politikalar ve Programlar Geliştirmek ve Gerçekleştirmek İstiyorsanız, Novida Strateji, Politika ve Program Çözümlerimiz

Stratejik analizler yapılması

Kurum veya kuruluşun amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesi, ekosistem geliştirmesi, rekabet avantajı sağlaması, lig atlaması ya da ölçek, kapsam veya yön değiştirmesi amacıyla pazar odaklı ve çevik stratejiler geliştirilmesi

Stratejik yön ve yol haritasının netleştirilmesi

Kurumsal ve Stratejik İş Birimleri (SBU) bazında stratejik planların geliştirilmesi ve uyumlu kılınması

Stratejilerin yayılımı ve hayata geçirilmesi

Stratejik yön ile Ekosistem/Pazar gerçekleri, örgüt, işleyiş ve kültür uyumluluğunun sağlanması

Novhow Stratejik ve Dönüşümcü Liderlik ve Çeviklik Kültürü Programlarıyla kültürel dönüşümün gerçekleştirilmesi

Kurum veya kuruluşun, program, ürün, hizmet ve çözümlerini ekosisteme/paydaşlarına/hedef müşterilerine etkili, karlı ve sürdürülebilir biçimde sunabilmesi, daha fazla etki yaratması, para kazanması ve büyümesi için en doğru ve en uygun İş (Pazara-Gidiş) Modelinin tüm boyutlarıyla kurgulanması ve hayata geçirilmesi

Toplumsal, Politik, Endüstriyel, Ekonomik vb analizlerin yapılması

Değer Zinciri, Ekosistem Analizlerinin yapılması

Atölye, Odak Grup, Saha Çalışmalarının ve Araştırmalarının yapılması

Politika ve Çerçevelerin geliştirilmesi

Toplumsal etki yaratılması

Ekosistem/Paydaş/Pazar Analizlerinin yapılması

Atölye, Odak Grup, Saha Çalışmalarının ve Araştırmalarının yapılması

Program tasarımının yapılması

Program Yönetim Ofisinin (PMO) kurulması ve işletilmesi

Program koordinasyonu ve yönetiminin yapılması

Program/Projelerin hayata geçirilmesi