Novida,
EBRD BAS (İşletme Danışmanlığı Hizmetleri) Sağlayıcısıdır.
EU-Funded Inno-4-AgriFood Danışmanıdır.
TURQUALITY® Yetkili Yönetim Danışmanıdır.

Start-Up/Scale-Up Programları

Mikro ve Makro Ekonomilerin Büyümesini desteklemek; Girişimcileri, Start-Up/Scale-Up Oragnizasyonları, Ekosistemin parçası olarak Mentor ve Yatırımcıları güçlendirmek istiyorsanız, Ready2® Programları:

İş Birlikleri (örn. Bireyler, Özel Sektör, Kamu Kurumları, Yatırımcılar, STK’lar, Akademi, vb.) ile birlikte, Novida tarafından tasarlanmış Start-Up/Scale-Up Programlarını devreye almak; Kurumsal Girişimciliği yaygınlaştırmak; İş Birlikleri ve İletişiM Ağları (Network) geliştirmek; Yatırıma-hazır Ortam ve Mekanizmalar geliştirmek; Yenilikçi Ürün, Hizmet ve Dijital Çözümlerin Ticarîleşitirlmesini hızlanmadırmak için…