Novida,
EBRD BAS (İşletme Danışmanlığı Hizmetleri) Sağlayıcısıdır.
EU-Funded Inno-4-AgriFood Danışmanıdır.
TURQUALITY® Yetkili Yönetim Danışmanıdır.

Pazar Analizi

Gereksinimler doğrultusunda ilgili Ülke pazarı, endüstriyel odak, rekabet güçleri, hedef kitle/tüketici gereksinimleri, Girişim/ Yatırımın GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsat ve Tehditler) Analizinin yapılması