Coğrafi olarak avantajlı bir konumda bulunan Sırbistan, 6.9 milyonluk nüfusu, 105.903 faal firması ile 51.47 milyar dolar gayri safi milli hasılaya (2020) sahip.  İş Yapma Kolaylığı açısından, Dünya Bankası sıralamasında 190 ülke içinde 44. sırada (2019) yer almakta. İyi eğitimli, İngilizce ve Rusça’nın yaygın bilindiği bir nüfusa sahip.

 

Sırbistan, 2019 yılında toplam 26.73 Milyar $ ithalat  gerçekleştirdi. İthalatta yıllık %10.67 büyüme sergilemekte. İthalatının %45’ini Almanya, Rusya, Çin, İtalya ve Macaristan’dan oluşan 5 ülkeden gerçekleştirmekte. En fazla İthalatını yaptığı ürünler sırası ile:

İlaç ve Kimya: 3.28 milyar $ (%12.31)

Demir, Çelik ve Metal: 1.80 milyar $ (%6.75)

Elektrik, Elektronik: 1.75 milyar $ (%6.75)

Makine: 1.28 milyar $ (%4.83)

Otomotiv: 1.21 milyar $ (%4.57)

Plastik ve Kauçuk: 1.18 milyar $ (%4.46)

İşlenmiş Tarım Ürünleri: 589.75 milyon $ (%2.21)

Ağaç ve Orman Ürünleri: 527.36 milyon $ (%1.98)

Tekstil: 492.99 milyon $ (%1.85)

İklimlendirme: 345.73 milyon $ (%1.3)

Savunma, Havacılık ve Uzay: 343.98 milyon $ (%1.29)

 

Politik ve ekonomik istikrarının yanısıra; iyi bir altyapı, elverişli coğrafi konum, eğitimli işgücü ve rekabetçi operasyonel maliyetlere sahip olması; ticaret açısından ülkeyi 1.1 milyar Tüketicilik pazarlara erişim kapısı konumuna getirmekte.

 

Öte yandan lojistik performansı ile tarife ve tarife-dışı ticaret engelleri, ülkeyi iyi tanıyan ve uzmanlığı yüksek Kuruluşlarla ülkeye girişi zorunlu kılmakta.

 

İletişim: info@novida.com.tr

#is #ihracat #disticaret #ticaret #sirbistan #sirbistandaisyapmak #novidaglobal #novidasafe #pazaragiris #uluslararasilasma