Adriyatik/Akdeniz’in doğal güzellik ve turizm cenneti Karadağ 2006 yılında bağımsızlığına kavuşmuş; 625 bin nüfuslu, küçük, ancak açık bir ekonomiye sahip ülkesidir. 2025 AB Üyelik sürecinin önde gelen adaylarındandır. Dünya Ticaret Örgütü (WTO) üyesi olarak, 800 milyonluk tüketici pazarına erişim sağlamaktadır. Resmî para birimi Avro (€)dur.

 

Ekonomik yapısı, turizm de dâhil olmak üzere hizmet sektörü ağırlıklı ve büyük oranda KOBİ’lere dayanmaktadır. Ticaret politikasının temeli düşük gümrük vergileri ve tarife dışı engellerin mevcut olmaması ile özetlenebilir. 

 

Coğrafi konumu, Avrupa’ya erişim açısında elverişliliği ve gelişmekte olan ulaşım ağı ve altyapısı ile yatırımcılar açısından cazibe arz etmektedir. Yatırımlarda öncelikli alanlar, turizm ve inşaat, tarım ve hayvancılık, enerji, bankacılık ve finans olarak öne çıkmaktadır.

2020 itibarı ile 5.54 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahip idi.

 

2018 yılında toplam 3.00 Milyar $ ithalat gerçekleştirmiştir. Ülke hemen hemen her şeyi ithal etmek durumundadır. İlaç ve kimya, işlenmiş tarım ürünleri, demir çelik ve metal, elektrik ve elektronik, tarım ve hayvancılık gibi ürünler önde gelen ithal ürünleridir. Ülkenin başı çeken tedarikçi ülkeleri Sırbistan, Çin, Almanya, İtalya, Yunanistan ve BosnaHersek’tir. 

 

Küresel rekabetçilik açısından dünyada 141 ülke arasında 73. sırada, İş Yapma Kolaylığı açısından ise 190 ülke arasında 50. Sırada yer almaktadır (2019). 

 

Hızla gelişmekte olan ülke, finansa erişim, verimsiz kamu bürokrasisi, iş etiği, eğitimli işgücüne erişim ve altyapısal konular ile lojistik performans gibi konularını çözmek durumundadır. 

 

Bütün bu özellikleri ile, ülkeyi iyi tanıyan, profesyonel Kuruluşlarla pazara girmek ana tercihiniz olmalıdır.

 

İletişim: info@novida.com.tr

#iş #ihracat #disticaret #ticaret #karadag #karadagdaisyapmak ##novidaglobal #novidasafe #pazaragiris #uluslararasilasma