İtalya 60,25 milyon nüfusa sahip. 2020’de dünyanın dört bir yanından 422,9 milyar ABD Doları değerinde mal ithal etti ve bu da her kişiden yaklaşık olarak yıllık 7.000 ABD Doları ürün talebi anlamına geliyor. Makine; taşıt araçları; elektrikli makine, ekipman; sıvı yağ dahil mineral yakıtlar; eczacılık ve ilaç ürünleri; plastikler, plastik eşyalar; değerli taşlar, değerli metaller; organik kimyasallar; demir, çelik; optik, teknik, tıbbi cihazlar, İtalya’nın ithalatının %61,8’ini (2 haneli HS koduna göre) ilk 10 ithalat kalemini temsil etmekte.

İtalya, çeşitlendirilmiş ekonomisi, sanayileşme stratejisi ve turizm yoluyla ülkede yarattığı uluslararası trafik ile dünya ticaretinde aktif bir katılımcı. İtalya’nın endüstriyel stratejisi, yenilikçi endüstrilerde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya için fırsatlar yaratmakta.

Avrupa’nın en büyük, ABD, Çin ve Japonya’dan sonra dünyanın dördüncü lüks tüketim merkezi olan ülke, dünyada en çok turist çeken beşinci ülke, ticari yatırımlar için yüksek karlılık potansiyeline sahip.

Karmaşık bürokrasisi ve yasal çerçevesi; rekabet zorlukları; şehir düzeyinde bile iş yapma kolaylığının farklı düzeylerinden dolayı İtalyan pazarına girmek ve bu pazarda iş yapmak, kendine has zorlukları da beraberinde getirmekte ve özel uzmanlık ve bilgi birikimi gerektirmekte.

info@novida.com.tr

#iş #ihracat #disticaret #ticaret #italya #italyadaisyapmak #novidaglobal #novidasafe #pazaragiris #uluslararasilasma