Körfez İşbirliği Konseyi, Körfez’e kıyısı olan Arap devletlerinin siyasi ve ekonomik bir birliğidir. 1981 yılında kurulmuş ve 6 üyesi Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Umman, Kuveyt ve Bahreyn’dir.

KİK ekonomilerinin, küresel ekonomik toparlanmanın ve küresel petrol talebinin ve uluslararası petrol fiyatlarının canlanmasının desteklediği bir yıllık ekonomik sıkıntının ardından 2021’de toplam %2,2’lik bir büyümeye dönmesi beklenmekte.

KİK’in en büyük ekonomileri BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) ve Suudi Arabistan’dır. GSYİH açısından Suudi 19. ve BAE 30. sırada; öte yandan BAE, IMD World 2021’e göre dünyanın en rekabetçi ekonomileri arasında 9., Suudi ise 32. sırada yer almakta.

Toplamda 58 milyon nüfuslu KİK, dünya GSYİH’sının %2’sini ve toplam küresel ithalatın %2,6’sı temsil etmekte. Bölge’nin ithalat hacmine öncülük eden başlıca sektörler; elektrik ve elektronik (57 milyar $); ilaç ve kimya (41 milyar $); otomotiv (37 milyar $); makineler (31 milyar $); demir, çelik ve metal (24 milyar $); mücevher ve değerli taşlar (22 milyar $); savunma, havacılık ve uzay (18 milyar $); iklimlendirme (10 milyar $); plastik ve kauçuk (12 milyar $); tarım ve hayvancılık (12 milyar $); işlenmiş tarım ürünleri (8 milyar $); hazır giyim (7 milyar $). BAE ve Suudi Arabistan’ın toplam ithalat içindeki payları sektöre bağlı olarak toplamın %65-90’ı arasında değişmektedir.

KİK (GCC) pazarlarına girmek ve iş yapmak, kendine özgü zorlukları barındırmakta; güvenilir ilişkilerin büyük rol oynadığı kendine has iş kültürü ve dil gereksinimleri nedeniyle özel bilgi birikimi gerektirir. BAE ve Katar’da iş yapma kolaylığı en yüksek olmakla birlikte; lojistik kolaylık bu ülkelerde bile hala bir sorundur.

Bu nedenle, KİK Ülkelerine girmek ve bu ülkelerde genişlemek için güvenilir, bilgili, kapı açıcı ve lojistiği kolaylaştırıcı bir İş Ortağı ile çalışmak çok değerlidir.

info@novida.com.tr

#iş #ihracat #disticaret #ticaret #gcc #kik #suudi #suudiarabistan #umman #bahreyn #katar #kuveyt # birlesikarapemirlikleri #bae

#kikteisyapmak #gccdeisyapmak #novidaglobal #novidasafe #pazaragiris #uluslararasilasma