TRENGBLOG

Novida,
EBRD BAS (İşletme Danışmanlığı Hizmetleri) Sağlayıcısıdır.
EU-Funded Inno-4-AgriFood Danışmanıdır.
TURQUALITY® Yetkili Yönetim Danışmanıdır.

Muhammed Satılmış

Danışman ve Eğitmen

Kurum, İşletme, Girişimci, Yatırımcı ve Yöneticilerin strateji/politika/program geliştirme, toplumsal etki yaratma, uluslararası pazarlara açılma, yatırım yapma, büyüme, kurumsallaşma, markalaşma, dijital ve kültürel dönüşüm gibi hayallerini gerçekleştirme konusunda Güvenilir Rehber ve Yol Arkadaşlığı yapma misyonuyla yola çıkan Novida Stratejik Yönetim Hizmetleri (Türkiye) ve Novida Investment & Consulting (Karadağ) Danışman ve Eğitmenidir.

Muhammed Satılmış, Stratejik Yönetim, Kurumsal Gelişim, Üretim Yönetimi, Proje Yönetimi ve Bütçe Planlama konularında toplam 19 yıllık deneyime sahip olup, odağında Stratejik Yönetim, Stratejilerin Hayata Geçirilmesi (Dönüşüm), Kurumsal Risk Yönetimi, Kurumsallaşma, Operasyonel Mükemmellik, Etik İlkeler, Proje Yönetimi, Çalışan Aidiyet ve Bağlılığı, Maliyet Düşürme, Süreç Yönetimi, Dengeli Kurum Karnesi (Balanced Scorecard), Koçluk ve Mentorluk yer almaktadır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Sheffield Üniversitesi’nde (İngiltere) pazarlama alanında Executive MBA programını tamamlamıştır. Chartered Management Institute tarafından geliştirilen ‘Stratejik Yönetim ve Liderlik’ konusunda 7. Seviye diploma sahibidir. Adler sertifikalı Profesyonel Koç ünvanına sahiptir. Halen İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde eğitimine devam etmektedir.

Muhammed Satılmış, iş hayatına 1998 yılında Anadolu Sanayi A.Ş.’nde Bütçe Uzmanı olarak başlamıştır. 2003-2013 yılları arasında Yıldız Holding’te Proje Müdürü, Projeler Koordinatörü ve İş Geliştirme Direktörü olarak çalışmıştır. Bu dönemde; Yıldız Holding’teki tüm şirketleri kapsayan MIS projesinde; üç üretim ve bir satış şirketinden oluşan Unlu Mamüller İş Birimi’nde süreç yönetimi ve iyileştirme projesinde Üst Düzey Yöneticilik rolü üstlenmiştir. Unlu Mamüller İş Birimi’nde yalın yönetim çalışmalarını yürütmüştür. Unlu Mamüller İş Birimi’nde tüm saha ve üst yönetiminin ilk defa katılım sağladığı stratejik planlama çalışmalarının koordinatörlüğünü icra etmiştir. Akabinde stratejilerin hayata geçirilmesi (execution) için ortaya çıkan yaklaşık 150 projenin yönetimini gerçekleştirmiştir. Ayrıca stratejik planın icrasındaki en önemli araçlardan birisi olan Dengeli Kurum Karnesi (Balanced Scorecard) sisteminin kurulumunu sağlamıştır. Ülker Bisküvi Sanayii A.Ş.’nin Kurumsal Risk Yönetim sürecinin kurulumunu sağlamış ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan Kurumsal Risk Yönetimi Komitesi’ne destek sağlamıştır. Yıldız Holding bünyesindeki 6 (altı) büyük üretim şirketinde En İyi Uygulamalar Paylaşım organizasyonunu gerçekleştirmiştir. Aynı dönemde Yıldız Holding şirketlerinden Önem Gıda, Bellini Gıda, Besler Gıda, Ak Gıda ve Teközel şirketlerine bazı projelerin başlatılması ve yürütülmesi ile ilgili eğitmenlik ve danışmanlık desteği de vermiştir. Yıldız Holding’in İngiliz United Biscuit şirketini satın alma projesinde başlatılan ilk çalışmalarda aktif görev almıştır.

2013-2017 yılları arasında Yıldız Holding Pladis’te iki ayrı fabrikada Fabrika Direktörü olarak çalışmıştır. Ankara’da çalıştığı bisküvi fabrikasında toplam 1.200 kişilik ekibin sorumluluğunu, İstanbul’da çalıştığı kek fabrikasında toplam 530 kişilik ekibin sorumluluğunu üstlenmiştir. Bu dönemde çalıştığı fabrikalarda operasyonel mükemmellik çalışmalarının başarılı şeklide gerçekleştirilmesine; çalışan aidiyet ve memnuniyetinin artırılmasına; sendika ile ilişkilerin yönetilmesi ve iki sözleşmenin bağlanmasına; verimlilik artışlarına, müşteri şikayetlerinin azaltılmasına; İSG, kalite, bakım, yatırım ve Ar-Ge faaliyetlerinin yönetilmesine ve toplamda 25 milyon TL tutarında tasarruf elde etmeye liderlik etmiştir.

Etik Değerler Merkezi Derneği (EDMER) ile Koç, Kültür, Maltepe ve Özyeğin Üniversitelerinin işbirliğiyle gerçekleştirilmiş olan Etik Lider Akademisi’nde dersler vermiştir. Bilkent, Hacettepe, Gazi ve İstinye Üniversitelerinde çeşitli etkinliklere konuşmacı olarak katılmıştır. Bilgi ve deneyimlerini Dünya Gazetesi’nde yayınladığı makalelerinde okuyucularla paylaşmaya devam etmektedir.

İyi derecede İngilizce bilen Muhammed Satılmış, evli ve üç kız çocuğu babasıdır.