Novida,
EBRD BAS (İşletme Danışmanlığı Hizmetleri) Sağlayıcısıdır.
EU-Funded Inno-4-AgriFood Danışmanıdır.
TURQUALITY® Yetkili Yönetim Danışmanıdır.

Kurumsallaşma, İş/Dijital Dönüşüm/Entegrasyon ve Markalaşma

Yatırımlarınızın Geri Dönüşünü Artırmak/Hızlandırmak; Daha Etkili İş Sonuçları Üretmek; Stratejik Yönünüzü, Pazar Gerçekleri, Operasyonlarınız ve Organizasyonunuz ile Uyumlu Hale Getirmek; Daha Akışkan, Çevik, Etkili ve Üretken Hale Gelmek; İşlerinizi Daha Profesyonel Biçimde Yönetmek; Müşteri/İş Ortakları Deneyiminizi İyileştirmek; Markalaşmak; Kısacası, Kapasitenizi Her Anlamda Yükseltmek ve Sürdürülebilir Büyümeyi Sağlamak istiyorsanız, Novida 5-Adım Dönüşüm Çözümlerimiz:

Stratejik yönünüzle uyumlu, daha profesyonel bir yönetim ve bütünsel (örn. pazar-odaklılık, yönetişim, finansal, operasyonel, organizasyonel, dijital, müşteri/iş ortağı deneyimi, vb) bir kurumsal dönüşüm sayesinde Sürdürülebilir ve Sağlam Adımlarla Büyümeyi elde etmek için…

Marka Bilinirliği ve Değerini artıracak Kurumsal Dönüşümü gerçekleştirmek için… Hedef pazar ve hedef kitleye yönelik Marka Prensipleri ve Stratejileri, Marka Portföyü ve Yaklaşımını geliştirmek, güncellemek için…

Endüstri x.0 ve gelecek eğilimlerini dikkate alarak, Pazar ve Müşteri/İş Ortağı etkileşimi, Stratejiler, Müşteri/İş Ortağı Deneyimi, İş (Pazara-Gidiş) Modeli, Ürünler, Hizmetler ve Çözümler, Operasyon (Değer Zinciri), İnsan Yönetimi gibi konularda Dijital Dönüşüm Fırsatlarını ortaya koymak; Dijital Stratejileri belirlemek ve Dijital Dönüşümü gerçekleştirmek için…

Yaratıcı ve yenilikçi Şeyler/Kavramlar (Ürün, Hizmet, Süreç, Deneyim, İş Modeli, Stratejik Seçenekler, Mekân Etkinlik, Toplantı, vb.) üretmek ve gerçekleştirmek; Fırsatlardan faydalanmak; Para Eden Fikirler ya da Stratejik Seçenekler üretmek; Sorun ve Problemlere Akıllı Çözümler geliştirmek için…

İşletmenizde Yaratıcılığı, Yenilikçiliği ve Girişimciliği Artırmak; Ekosistem genelinde İnovasyonu beslemek; Çalışan Deneyimini artırmak; Yenileşimi (İnovasyon) Huy haline getirmek ve Yenileşim (İnovasyon) Kültürünü kurumsallaştırmak için…

Dijital ve İş Çözümlerini devreye alarak Operasyonlarınızı, Değer Zinciri boyunca akışkan, çevik ve verimli kılmak; İş ve BT (BITA) uyumluluğunu sağlamak; İcraat ve Çeviklik Kültürünü kurumsallaştırmak için…

İşletmenizin Yeni İş geliştirme, Fırsat oluşturma, yeni Müşteriler kazanma, mevcut Müşterilerde derinleşme, İş Birllikleri geliştirme, Kanal Yönetimi Kurumsal Pazarlama, Ticarî Pazarlama, Ürün/Çözüm Yönetimi ve Pazarlaması gibi sahalardaki organziasyonel yetkinliklerini yukarıya çekecek, Bütünleşik ve Akıllı Pazarlama (Pazarlama x.0) ve Satış (Satış x.0) Strateji ve Planları geliştirmek; Organizasyonuzu Satış ve Pazarlama Stratejilerini destekleyecek şekilde uyumlu hale getirmek için…

Müşteri ve İş Ortakları Deneyiminizi yükseltmek; Temas Noktalarındaki Müşteri/İş Ortağı tatmini ve katılımını artırmak; ilişkilerinizi ‘kazan-kazan’ denklemine çevirmek için…

Durum Tespiti (Due Diligence) yapmak; Birleşme ve Satın Alma (M&A) ya da Bölünme süreçlerine, Geçiş/Entegrasyon/Hizalanma/Yeniden Hizalanma/Bölünme Süreç ve Programlarını (PMO yoluyla) etkili biçimde yönetmek için…