Novida,
EBRD BAS (İşletme Danışmanlığı Hizmetleri) Sağlayıcısıdır.
EU-Funded Inno-4-AgriFood Danışmanıdır.
TURQUALITY® Yetkili Yönetim Danışmanıdır.

Kurumsal Gelişim ve Kültürel Dönüşüm

Liderlik Ekibi olarak Ortak Amaç, Dil ve Yetkinlikleri geliştirmek; Liderlik ve Yetenek Kapasitenizi artırmak; Kuruluştaki Potansiyeli ortaya çıkarmak; Ekiplerinizin Çeviklik, Katılım, Performans ve Üretkenliğini artırmak istiyorsanız, Novhow® Kültürel Dönüşüm Programları:

Yaşayarak Öğrenme, Tasarım Düşüncesi ve Çeviklik Prensipleriyle tasarlanmış Uygulamalı, ‘Birlikte-Büyüme ve Dönüşüm’ Programları sayesinde, sürdürülebilir bir başarı sağlamak üzere, Liderlik Ekibinizle birlikte ‘Geleceğin İşletmesi’ni tasarlamak ve hayata geçirmek istiyorsanız…

Yaşayarak Öğrenme, Tasarım Düşüncesi ve Çeviklik Prensipleriyle tasarlanmış Uygulamalı, ‘Birlikte-Büyüme ve Dönüşüm’ Programları sayesinde, sürdürülebilir bir başarı sağlamak üzere, Liderlik Ekibinizle birlikte ‘Kültürel Dönüşümü’ gerçekleştirmek istiyorsanız…

İşletmeye özel, yenilikçi İnsan Kaynakları stratejileri ve çözümleriyle, yetenek potansiyelini maksimize etmek, çalışan katılımını teşvik etmek ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek kaydıyla, işletmeleri güçlendiriyoruz.

. İK Politikaları ve Prosedürleri: Çalışan katılımını optimize eden yönergeler oluşturarak İK iş akışını akıcı hale getirmek ve kurumsal verimliliği artırmak yoluyla şirket kültürü ve iş yapışıyla ve kanunlarla uyumlu bir çerçeve sağlıyoruz.

. Organizasyonel Tasarım: Kültürü, organizasyonel yapıyı, iş akışlarını ve rolleri analiz ederek optimal üretkenlik için etkili çerçeveler oluşturuyoruz. İK stratejilerini iş hedefleriyle uyumlu hale getirerek, organizasyonlarda büyümeyi ve dayanıklılığı teşvik eden esnek sistemler geliştiriyoruz.

. İş Tanımları ve Görevleri: Rolleri, becerileri ve sorumlulukları tanımlayarak, iş stratejileri ve organizasyonel yapıyla uyumlu detaylı iş profilleri oluşturuyoruz. Şirket ihtiyaçlarına uygun nitelikli yetenekleri çekmek için net ve ilgi çekici iş tanımları hazırlıyoruz.

. Yetenek Kazanımı Danışmanlığı: İşe alım politikalarını, prosedürlerini ve süreçlerini optimize ediyor, insan kaynağı bulma yöntem ve yaklaşımlarına strateji geliştiriyoruz. Mülakat ve seçim süreçlerine aktif olarak katılıyoruz. İş hedeflerine uygun yeteneklerin kazanılmasını sağlıyoruz.

. Çalışan Entegrasyonu: Yeni işe alınanları kurum kültürüne sorunsuz bir şekilde entegre eden programlar tasarlıyoruz. Süreçleri optimize ediyor, katılımı teşvik ediyor ve sürdürülebilir çalışanın elde tutulması ve performansı için olumlu bir deneyim sağlıyoruz.

. Dönemsel İK Yönetimi: Dönemsel İK liderliği ve uzmanlığı sunarak, anında İK desteği gereken organizasyonlar için süreklilik, stratejik rehberlik ve operasyonel verimlilik sağlıyoruz.

. Liderlik Gelişimi ve Kültürel Dönüşüm: Liderlere ve ekiplere insan davranışı ve zihinsel karmaşıklıklara derinlemesine inme yeteneği kazandırarak, zorlukları başarıya dönüştürüyoruz.

Atölyelerimiz ve programlarımız, çeviklik, sistem düşüncesi ve tasarım düşüncesi temel prensiplerine dayanmaktadır.

Bütünsel kültür ve liderlik gelişimi için Evrimsel ve Özelleştirilmiş programlar tasarlamak ve sunmak konusunda uzmanız.

Hizmetlerimiz, Atölyeler ve Programlarımız:

. Hem Türkçe hem de İngilizce olarak sunulmaktadır.

. Çevrimiçi sunuma uygundur.

. Profilinize, ihtiyaçlarınıza ve ölçeğinize göre özelleştirilmektedir.