İnşaat Firması Profili:

  • 30 yıllık inşaat ve yapı sektörü deneyimi
  • Yüksek standartlı konut, rezidans, villa, ofis, iş yerleri vb.
  • Yapıları ve kentleri insan merkezli ve doğaya saygı ile tasarlamakta ve yenilikleri yakından izlemekte.
  • Yapı sektöründe değişimi ve dönüşümü yakalamak, bunun bir parçası olmak ve yön vermek amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası (örn. Hollanda) seviyedeki paydaşlarla iş birlikleri (örn. uluslararası yetkili firma, mimarlık ve tasarım firması) yapmakta.

Uluslararası Büyüme Stratejisi:

  • Batı Almanya, Hollanda, İngiltere (Manchester yakını) başta olmak üzere, inşaat için arsa arayışları söz konusu
  • Villa tipi konut ya da yüksek katlı inşaat projeleri için İş Ortaklığına açıklar.