Novida,
EBRD BAS (İşletme Danışmanlığı Hizmetleri) Sağlayıcısıdır.
EU-Funded Inno-4-AgriFood Danışmanıdır.
TURQUALITY® Yetkili Yönetim Danışmanıdır.

Hikayemiz

‘Büyüme Hayalinizi Gerçekleştirirken Yolunuzu Aydınlatabilmek ve Yol Arkadaşınız Olabilmek’ tutkusuyla yola çıktık.
İnsanların, girişimlerin, işletme ve kurumların büyümesi, dolayısıyla ülkemizin gelişmesi, en büyük idealimiz!

 

Büyüme, bireysel ya da kurumsal olarak daha büyük bir değere ulaşma; stratejik, ekonomik, sosyal kazanımlar elde etme anlamı taşıyor.

Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme, hayalleri ve tutkusu yoğun, ancak gerçeklere vakıf olan; bilgiyi ve insan potansiyelini etkili yönlendirebilen; sistemli, ancak çevik yönetim sergileyen; ve hayalden hayata dönüşümü gerçekleştirebilen ‘liderlik ve kültürden’ geçiyor.

 

Novida başarı formülünü biliyor, farklı ölçek ve gereksinimlere göre rahatlıkla uyarlayabiliyor.

Gerçeklerinizi seri biçimde ortaya koyuyor.

Yatırım, işletme ve yönetim metot ve araçları en etkili biçimde kullanarak dönüşüm yolculuğunuza rehberlik ediyor.

Başarı için gerekli tüm boyutlarda etkili sonuçlar almanızı ve hayallerinizi gerçekleştirmenizi sağlıyor.

 • Pazar ve Müşteri Odaklılık
 • Tasarımcı ve Stratejik Düşünce
 • Dönüşümcü ve Yenilikçi Liderlik
 • Yaratıcı ve Yenilikçi Konseptler ve Ürünler
 • Yenileşim (İnovasyon)
 • Dijital Dönüşüm
 • Operasyonel Mükemmellik
 • İcraat ve Çeviklik Kültürü
 • Katılımcı ve Yüksek Performanslı Ekipler
 • Paydaş Deneyimi
 • Etkili İş Sonuçları
 • Yatırımın Geri Dönüşü

Novida’nın DNA’sı ve varlık nedeni bu!

 

Bilgi ve yenileşimi (inovasyon) çağrıştıran Novida ismi, ‘nova’ ve ‘ida’ sözcüklerinin kaynaşmasıyla oluşmuştur.

Bilme kapasitesi, anlayış ya da gerçeklerin farkında olmayı ifade eden ‘bilgi’ ile yeniyi, yenilenmeyi, yeniye dönüşmeyi, yeni bir şeyleri ifade eden ‘inovasyon’ kelimelerinin kökeninde ‘nova’yı görmekteyiz.

Nova ayrıca, astronomide gökyüzünde birden parlayan yıldızı ifade etmektedir.

Gökyüzünde parlaklığı artan bir yıldız görmemiz, genelde bu yıldızda bir patlama ve dönüşüm olduğunu gösterir.

Artık yeni bir yıldızdır o.

‘ida’ ise, iş dünyasında etkili çalışmalarıyla bilinen Işık Deliorman Aydın’ın isminin ilk harflerini temsil etmektedir.

Aynı zamanda mitolojide ‘Tanrıların Tanrısı Zeus’un doğduğu dağ’ olarak bilinen Marmara Bölgesi’ndeki İda Dağı’ndan da esinlenilmiştir. Bu haliyle, ‘ida’nın profesyonel yaşamda güç ve kararlılığı yansıttığını düşünmek mümkündür.

Ayrıca, Antik Yunan’da ‘bilgi’ ve ‘fikir’ kavramlarının özünde yer alan ‘idea’, yenileşimin (inovasyon) temsilcisidir.

‘Novida’, güvenilirlik, profesyonellik, içtenlik, saygınlık ve yenilikçilik temel ilkeleri etrafında; hayalleri gerçeklerle harmanlayarak, etkili sonuçlara dönüştürmenin simgesidir!

Yolunuz Açık Olsun!