8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü; milliyet, etnisite, dil, kültür, ekonomik ya da politik sınıflandırmalar yapılmadan kadınların emek ve başarılarının tanındığı bir gün! Kadınların mutlu, özgür, üretken, rehaf ve esenlik içinde yaşadığı bir Dünyaya!