Novida, bir yatırımcının, kendini, varlık portföyünü, yapacağı yatırımları nasıl değerlendireceğine ve nasıl yönetmesi gerektiğine rehberlik edecek Yatırımcı El Kitabını, yatırımcı adaylarına sunmaktan memnuniyet duyar.

https://www.linkedin.com/posts/isikdeliormanaydin_bir-yat%C4%B1r%C4%B1mc%C4%B1n%C4%B1n-el-kitab%C4%B1-activity-6595577768476581888-G0Xa/