Novida,
EBRD BAS (İşletme Danışmanlığı Hizmetleri) Sağlayıcısıdır.
EU-Funded Inno-4-AgriFood Danışmanıdır.
TURQUALITY® Yetkili Yönetim Danışmanıdır.

Uluslararası Pazarlara Açılma Çözümleri

Yeni İş Geliştirmek, İhracat Yapmak, Uluslararası İş Yapmak, Yeni Pazarlara-Açılmak, B2B Eşleşmek ve Yurt Dışında Geri-Dönüşünü Öngörebildiğiniz Yatırım Yapmak İstiyorsanız, Novida Safe Uluslararasına Açılma Çözümlerimiz:

Gereksinimler doğrultusunda iş geliştirilmek, ihracat yapılmak, açılmak istenilen ülke pazarı, endüstriyel odak, rekabet güçleri, hedef kitle/tüketici gereksinimleri, Girişim/İşletme/Yatırımın GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsat ve Tehditler) Analizinin yapılması

Uluslararası/Yeni Pazarlara-Gidiş/İş Geliştirme Stratejik seçeneklerinin geliştirilmesi, en uygun stratejilerin önerilmesi ve netleştirilmesi;

Stratejileri destekleyecek İş (Pazara-Gidiş) Modelinin geliştirilmesi (hedef kitle, değer önermesi, ürün/hizmet portföyü, dağıtım kanalları, iş geliştirme ve pazarlama stratejileri, ana faaliyetler, ana iş ortakları, maliyet modeli, gelir akımı, gibi)

Pazara Giriş, İhracat, B2B Eşleştirme, İş Geliştirme stratejilerinizi etkili biçimde hayata geçirilmesinin sağlanması.

Fizibilite ve uygulanabilirlik analiz çalışmalarının yapılması

En uygun İş (Pazara-Gidiş) Modelinin saptanması

İhracat Teşvikleri

Uluslararası Pazarlara Girme konusunda verilen destek ve hibeler, Yatırım Teşvikleri, Yatırımcılar, Yatırım Fonları, Uluslaraları Fonlar, İhale ve Çağrılar hakkında bilgilendirme ve buluşturma

Proje geliştirme

Proje süpervizyonu ve yönetimi konularında destek sunulması

Uluslararasına açılma Strateji ve İş Modelinin hayata geçirilmesi için gerekli finansal, kapasite, operasyonel, organizasyonel, pazarlama planlamasının yapılması

Değer Zinciri ve Müşteri Deneyiminin tasarlanması ve hayata geçirme sürecinde danışmanlık ve iş çözümlerinin sunulması

Dağıtım Kanalları/Franchising vb. konularda kurulum danışmanlığı sağlanması